Advil Liquigel

Paylaş
 

Advil Liquigel Formulü

Her kapsül 200 mg ibuprofen içerir. Boya maddesi olarak kinolin sarısı, patent mavi, titanyum dioksit içerir.

Advil Liqoigel Farmakolojik Özellikler

 • Farmakodinamik Özellikler

İbuprofen analjezik, antienflamatuar ve antipiretik etkileri olan bir fenilpropiyonik asit türevidir. İbuprofen’in, diğer non-steroidal antienflamatuar ilaçlarda ( NSA) olduğu gibi , siklooksigenaz (COX-1) ve (COX-2) enzimlerini inhibe ederek prostaglandin sentezini baslatmak suretiyle etki
gösterdi”i düşünülmektedir.

 • Farmakokinetik Özellikler

İbuprofenin oral uygulamada gastrointestinal kanaldan emilimi , yaklaşık %80 oranndadır. Aç karınla alındığında çözünebilir ibuprofen (Liquigel Kapsülleri) hızla emilir. Cmax ‘a yaklaşık yarım saatte ulaşılır; standart ibuprofen tabletlerde bu süre 45-90 dak. arasında değişmektedir.
Yemek ile beraber alındığında pik seviyeleri 1-2 saatten sonra gözlemlenir. Ibuprofen’in plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık %99’dur.
Plazma yarı ömrü 2-4 saat arasındadır. Kan konsantrasyonları tek doz ve çoklu doz uygulamasından sonra hızla azalır. İbuprofen oksidasyon yolu ile metabolize olur ; iki aktif olmayan metaboliti (metabolit A ve B) vardr. Oral dozun yaklaşık %75-85 ‘ i idrarla , geri kalan kısımı feçesle
24 saat içinde atılır.

Advil Liquigel İlacının Yaratabileceği Durumlar

 • Romatizmal ağrılar
 • Sırt ağrılar
 • Baş ağrılar
 • Diş ağrılar
 • Kas ağrılar
 • Adet sancıları
 • Soğuk algınlığı ve grip belirtileri
 • Ateşin düşürülmesi

Advil Liquigel Kullanım Şekli

Renal, kardiyak veya hepatik bozuklu”u olan hastalarda dikkatli olmak gereklidir. Doz mümkün olduğu kadar düşük olmalı; hepatik, kardiyak ve renal fonksiyonlar gözlemlenmelidir. Gastrointestinal hastalık şikayeti  hikayesi bulunan hastalar yakın takip altıında bulundurulmalıdır.
Gastrointestinal yan etkiler etkiler, ilacın yemek veya süt ile birlikte alınması ile azaltılabilir. İbuprofen di”er NSA’da oldu”u gibi trombosit agregasyonunu inhibe edebilir.

Alerji Uyarıları: 

Daha önce ateş düşürücü ağrı kesici ilaç kullanımına bağlı ürtiker, yüzde ödem,astım ve çok hikayesi bulunan hastalarda Advil kullanılmamalıdr.

Alkol Uyarıları:

Günde  3 bardak alkol kullanmakta olan hastalar, Advil veya bir ba/üşka ağrı kesici
ilacın ne zaman ve nasıl alınacağı konusunda hekimlerine danışmalıdırlar.

Kullanın Öncesi Uyarıları

 • Ağrılı bölge kırmızı ve şişmiş ise
 • Düzenli kullanılmakta olan ilaçlar varsa,
 • Herhangi bir hastalık nedeniyle sürekli hekim kontrolu sözkonusu ise,
 • Bir ağrı kesici ateş düşürücü ile ilgili problem veya yan etki hikayesi varsa ,

Advil kullanımından önce hekime danışılması gerekir.

Advil Kullanım ile ilgili Uyarılar:

• Baska bir ağrı kesici ateş düşürücü ile birlikte (ibuprofen içerenler de dahil ),
• Ateş için 3 günden fazla süreyle,
• Ağrı için 10 günden fazla süreyle , kullanılmamalıdır.

Kullanım Süresince Dikkat Edilmesi Gerekenler:

• Belirtiler devam eder ya da artarsa
• Mide ağrısı ortaya çıkarsa,
• Yeni veya beklenmedik bir belirti ortaya çıkarsa,

Advil kullanımı kesilmeli ve hekime danışılmalıdır.

 

Advil Liquigel Gebelikte Kullanılır mı?

Hekim tarafından özellikle önerilmemiş ise ibuprofenin, gebeliğin son 3 ayında kullanımından kaçınılmalıdır. Doğum süreci ve bebekle ilgili komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Advil Laktasyonda Kullanımı Nasıldır?

İbuprofen anne sütünde çok düşük konsantrasyonda ortaya çıkar. Süt veren annelerde, hekime danışmadan kullanılması önerilmemektedir.

Advil Makine kullanımına etkisi  Var mıdır?

Bilinen bir etkisi yoktur.

Advil Liquigel Yan Etkileri

Advil en sık görülen yan etkiler, gastrointestinal belirtilerdir

 • Hazımsızlık,mide yanması ve ağrı,
 • Bulantı-kusma,diyare görülebilir.
 • Peptik ülser ve gastro intestinal kanama bildirilmiştir.
 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Ciltte döküntü ve kaşıntı,
 • Ödem, kulak çınlaması, bulanık görme,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Nadiren

 • agranulositoz
 • trombositopeni
 • aseptik menenjit
 • renal yetmezlik olguları bildirilmiştir.

Advil Liquigel Hangi İlaçlarla Etkileşir?

İbuprofen, metotreksatın yan etkilerini, kumarın türü antikoagulanların etkilerini ve lityumun kan düzeyini arttırabilir. Orta-yüksek doz metotreksat ile birlikte kullanımı, ciddi ve ölümcül olabilen metotreksat toksisitesine yol açabilir. Diüretiklerle birlikte kullanıldığında diüretik etkinin azalmasına neden olabilir. Aspirin ve diğer NSA’lar ile birlikte kullanımında gastrointestinal yan etkiler artabileceğinden, birlikte kullanılmamalıdır. İbuprofen altın bileşimleri ve/veya kortikosteroidler ile birlikte kullanılabilir ancak gastrointestinal ülser riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Moklobemid, ibuprofen’in etkilerini artırır.

Advil Liquigel Nasıl Kullanılır?

 • Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar :

Hafif ve orta dereceli ağrılar ve ateş tedavisi :

İhtiyaca göre her 4 ila 6 saatte bir 2 kapsül alınır. 24 saat içinde 6 kapsül (1200 mg) aşmamalıdır.

Romatizmal hastalıklarn tedavisi :

Önerilen günlük doz aralığı : 1200 – 2400 mg ’dır.

 • Advil Çocuklarda kullanımı :

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.
Kapsüller su ile alınmalıdır.

Advil Liquigel Fazla Doz Alınırsa?

Doz aşımı vakalarında baş ağrısı, kusma, uyuşukluk ve hipotansiyon bildirilmiştir. Hiperkalemi oluşabilir. Gastrik lavaj ve gerekli ise ciddi elektrolit dengesizliğinin düzeltilmesi şeklinde destekleyici tedavi yapılır.

Advil Liquigel Saklama Koşulları

Advil Liquigel saklama koşulları ise; 250C ’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Advil En Çok Sorulanlar

 • advil ağrı kesici zararları
 • advil ağrı kesici nedir
 • advil neden piyasada yok

Adet söktürücü ilaçlar nasıl etki eder?

Adet söktürücü ilaçların etki mekanizması kadının normal adet düzenini taklit etmesine dayanır. Kadınların adet döngülerinin ilk yarısında östrojen hormonu, ikinci yarısında progesteron hormonu baskındır. İkinci yarıda artan bu progesteron hormonunun azalması (progesteron çekilmesi) sonucunda adet kanaması başlar. adet söktürücü ilaçlar da aynen bu durumu taklit eder, önce progesteron verilir daha sonra ilaç kesildiğinde progesteron azalır ve kanama olur. Adet kanaması genellikle ilaç kesildikten 3-5 gün sonra başlar. Bazen 1 hafta – 10 günü bulabilir.

Sizleri uyarmamız gereken bir konus ise bu ilaçları kullanacağınız zaman kesinlikle bir gebelik durumu olmamalıdır. Hamilelik döneminde de kesinlikle bu ilaçlar kullanılmamalıdır.

Advil Ağrı Kesici Fiyatı

ADVIL LIQUIGEL 200 mg 20 kapsül 2018 YILI FİYATLARI
Etken Madde Ibuprofen 7.38 TL
Geri Ödeme Kodu A00408 6.83 TL
Reçete Durumu Reçeteli Satılır 7.38 TL
İthal / İmal İthal [ Ref.Ülke :Turkiye ] 7.38 TL
Ruhsat Sahibi Firma Pfizer İlaçları Ltd.Şti.

Adet Söktürücü İlaç İsimleri

 • Site Yorum

Bir yorum bırak